سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
»   چگونه, زنان, میانی  »   چگونه موهای خود را مدلِ دُم ماهی ببافیم؟
1,134 بازدید
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ , ساعت ۱۷:۰۲

چگونه موهای خود را مدلِ دُم ماهی ببافیم؟

چگونه موهای خود را مدلِ دُم ماهی ببافیم؟

چگونه موهای خود را مدلِ دُم ماهی ببافیم؟

مدل دم ماهی استادانه به نظر می‌رسد و آن‌ را برای وقت‌هایی که دیرتان شده دوست خواهید
داشت، مخصوصا اگر موهای بلندی دارید. نتیجه‌ی زیبایی خواهد داشت و برای روز‌های
معمولی خوب است. وقتی چند بار تمرین کنید، فرایندِ آسانی خواهد شد. برای اینکه مهارت
پیدا کنید می‌توانید روی عروسک‌های بچگانه تمرین کنید.

روش ۱ از ۳: بافتِ معمولیِ دم ماهی

Make-Fishtail-Braid-11
۱   موهای خود را درست از قسمتِ فرقِ سر تا پشت سر به دو دسته‌ی
بزرگ تقسیم کنید.

برای اینکه منظم‌ تر به نظر برسید می‌توانید از یک شانه برای تقسیم کردنِ موها استفاده کنید.
اگر مدلِ موهای پریشانِ کتنیس اِوِردین (در سریالِ بازی‌های گرسنگی) را ترجیح می‌دهید،
فقط به سادگی با دست موها را به دو دسته تقسیم کنید.

Make-Fishtail-Braid-12
۲   یک قسمتِ باریکِ مو از طرفِ بیرونیِ (نزدیکِ گوش) دسته‌ موی
سمتِ چپ بگیرید.

آن را از روی باقیِ موهای دسته‌ی سمت چپ و از زیرِ دسته موی سمتِ راست رد کنید.

 • اگر تیغ ماهی‌های منظم می‌خواهید دسته‌موهای کوچک را به تعدادِ زوج از هر دو طرف

بگیرید. اگر تیغ‌هایی نامنظم می‌خواهید دسته موها را به تعداد فرد انتخاب کنید. در هر دو صورت
تیغ ماهی خوب به نظر خواهد رسید.

 • برای اینکه بافت پیچیده‌تر به نظر برسد دسته موهای کوچک را نازک‌تر بگیرید. این کار

تلاش بیشتری می‌طلبد اما تیغ ماهی بسیار زیبا به نظر خواهد رسید. استفاده از دسته‌موهای
نازکتر بسیار دوست‌داشتنی است.

 • اگر مبتدی هستید، برای بهتر یاد گرفتنِ روش، موها را بیشتر بکشید.

Make-Fishtail-Braid-13
۳   این کار را با دسته موی سمت راست هم تکرار کنید.
یک دسته‌موی نازک از طرفِ بیرونیِ دسته‌موی سمتِ راست بگیرید و آن را از روی باقیِ
موهای سمتِ راست و سپس از زیرِ باقی موهای سمت چپ رد کنید.

Make-Fishtail-Braid-14
۴   بافتن را (یکی از سمت چپ و یکی از سمتِ راست) ادامه دهید تا به
انتهای موهایتان برسید.

این روش برای مدلِ سنتی است. حتی می‌توانید تا نیمه‌ها را ببافید و بعد موها را ببندید تا بافت
کمی درهم به نظر برسد.

Make-Fishtail-Braid-15
۵   انتهای موها را با کشِ مو ببندید.
یک روبانِ زیبا، گیره‌ی موی بامزه، یا آویز به انتهای موها وصل کنید تا به جلوه‌ی مورد نظرتان برسید.

 • اگر حس می‌کنید موها را خیلی سفت بافته‌اید و اذیت می‌شوید، به آرامی انگشتانتان را

درون بافت ببرید و ماساژ دهید تا موها کمی شل شوند.

 • اگر موهایتان خیلی بلند هستند، در این مرحله می‌توانید کارهای بیشتری انجام دهید،

مثلا موهایتان را دم خرگوشی ببندید، آن را دور سر یا روی پیشانی بچرخانید و غیره.
اگر موهای کوتاهتری دارید فقط تا حدی که دوست دارید آن‌ را مدل دم ماهی ببافید.

Make-Fishtail-Braid-16
۶   پایان.

روش ۲ از ۳: بافتِ فرانسویِ دم ماهی

Make-Fishtail-Braid-21
۱   یک قسمت از موها در قسمتِ تاجِ سر را بگیرید و آن‌را به دو نیمه دسته کنید.
مثلِ بافتِ فرانسویِ معمولی با دسته‌ای از موها که نزدیک به قسمتِ میانی‌اند شروع کنید.
در هر دست یک نیمه از موها را بگیرید.

Make-Fishtail-Braid-22
۲   یک دسته مو از سمتِ چپِ خطِ موها بگیرید.
برای بافتِ یک‌ شکل‌ تر از سمتِ جلوییِ خط موها (نزدیکِ پیشانی) شروع کنید و به دو طرف ادامه دهید.

Make-Fishtail-Braid-23
۳   یک دسته مو را از روی دسته‌ی سمتِ چپ و زیرِ دسته‌ی سمتِ راست رد کنید.
این دسته را با دستِ راست بگیرید چون قسمتی از دسته‌موی سمتِ راست به حساب خواهد آمد.

Make-Fishtail-Braid-24
۴   یک دسته مو از سمتِ راستِ خط مو بگیرید.

Make-Fishtail-Braid-25
۵   درست شبیه دسته‌ی اول، آن را از روی دسته‌ی سمتِ راست و از زیرِ
دسته‌ی سمتِ چپ رد کنید.

آن‌را با دستِ چپ بگیرید چون قسمتی از دسته‌موی سمتِ چپ به حساب خواهد آمد.

Make-Fishtail-Braid-26
۶   به همین نحو تا جایی که همه‌ی موها را دسته کنید و ببافید ادامه دهید.

Make-Fishtail-Braid-27
۷   بافت مو را به همین روش تا انتها ادامه دهید.

Make-Fishtail-Braid-28
۸   پایان.

روش ۳ از ۳: دم ماهیِ پهلو

Make-Fishtail-Braid-31
۱   همه‌ی موهایتان را در یک طرفِ سر به مدلِ دم اسبی ببندید و ابتدای
آن‌ را با یک کش موی پلاستیکی ببندید.

کش باید تا آنجا که ممکن است بالا بسته شود. بهتر است از کش موی پلاستیکی واقعی
استفاده کنید چون کش‌های لاستیکی با کمترین تماسی به موهایتان آسیب وارد می‌کنند.

Make-Fishtail-Braid-32
۲   موها را به دو دسته تقسیم کنید.
اگر موهایتان لایه لایه (کوتاه و بلند) هستند، اشکالی ندارد.
سعی کنید در هر سمت تعداد لایه‌ها زوج باشند.

Make-Fishtail-Braid-33
۳   به روشِ بافتِ معمولیِ دم ماهی شروع کنید.
یک دسته‌ی بزرگ از سمت راست بگیرید و به سمت چپ ببرید (از روی دسته‌ی سمت راست
و زیرِ دسته‌ی سمتِ چپ). سپس، یک دسته از سمتِ چپ بگیرید و به سمتِ راست ببرید.
حواستان باشد که از هر دو دسته‌ی مو بافت را ادامه دهید!

 • آسانتر است که بعد از هر بافت موها را به سمت عقب بکشید، بویژه اگر موهای لایه لایه

دارید. از عقب کشیدنِ مو باعث می‌شود موهای کوتاه در بافت پوشانده شوند و از همه سمت بیرون نزنند.

 • به انتهای موها که نزدیک شدید اگر نیاز بود بافت ساده‌ی مو را انجام دهید.

اگر دسته‌ی موها کم شده و بافت دم ماهی سخت شده، شاید آسانتر باشد که (سه یا بیشتر)
بافتِ انتهایی را بافت ساده‌ی مو انجام دهید.

Make-Fishtail-Braid-34
۴   انتهای مو را با یک کش پلاستیکیِ مو محکم ببندید.
کشِ موهای ریزی که در تعدادِ بسیار بالا در یک جعبه‌ی کوچک هستند، بهترین کش‌ها برای
این کارند _ کش موهای معمولی بزرگ هستند و شاید آسان‌تر از روی موها  لیز بخورند.

Make-Fishtail-Braid-35
۵   کش موی بالایی که در ابتدا زدید را بچینید.
کش مویی که در نزدیکِ پایه‌ی دسته‌ی موها زدید فقط برای این بود که بافت آسان‌تر باشد.
یک یا دو انگشتتان را زیر آن بیندازید و با احتیاط نسبت اینکه انگشت یا موهایتان را نچینید،
کش مو را با قیچی بچینید.

 • مشخص است که اجباری برای استفاده از کش مو در ابتدای دسته‌ی موها نیست _ اما

اینکار بافتِ موها را خیلی خیلی خیلی آسان می‌کند.

Make-Fishtail-Braid-36
۶   بافتِ موها را در صورتِ نیاز کمی شل کنید.
اگر قبل از اینکه بافتِ موهایتان را کسی ببیند هنوز زمان برای وقت‌کُشی دارید، نیازی به این
کار نیست. شاید خود موها شل شوند. همیشه می‌توانید بافت موها را شل کنید، اما هیچوقت
نمی‌توانید آن‌ را دوباره سفت کنید.

 • یک˜ گیره موی بامزه به انتهای موها بزنید، موها را دم اسبی، یا  به سمتِ داخل ببندید.

بافتِ مو همزمان شما را سرزنده و شیک نشان خواهد داد _ چطور می‌خواهید به نظر برسید؟

Make-Fishtail-Braid-37
۷   پایان.

نکات

 • امیدوارم اطلاعاتِ زیادی یاد گرفته باشید و لطفا همیشه مدل موهای جدید را امتحان کنید! ممنون!
 • مهم است که حتما دسته‌های مو را محکم بگیرید (در بافت معمولیِ دم ماهی)
 • خودتان با مدل موها بازی کنید. شاید به مدلی جدید برسید.

وسایل موردنیاز

□       گیره مو، پاپیونِ مو، یا کش پلاستیکی مو (بهتر است گیره‌ی مو فلز نداشته باشد)
□       برس یا شانه
□       سنجاق سر (اختیاری)

منبع: wikihow.com

۰ متشکریم از لطف شما

مطالب مرتبط چگونه  , زنان  , میانی

اگر روزانه فقط 8 دقیقه به حمام بروید، در طول سال معادل 48 ساعت را در حمام سپری کرده‌اید. اما چه مقدار از آن اضافی است و چه آسیب‌هایی می‌تواند به شما وارد شود؟ قبض آب را فراموش کنید؛ آسیب‌ها...
اسنوپ داگ: این خواننده مشهور رپ، در سال ۲۰۰۹ به دین اسلام گروید و بعدها نامش را به اسنوپ شیر تغییر داد.   دیو چپل: کمدین مشهوری که در سال ۱۹۹۸ مسلمان شده است.   عزیز انصاری: کمدین مشهور که در خانواده ای مسلمان به دنیا آمده...
با گرم تر شدن کره ی زمین و تبدیل شدن تغییرات آب و هوایی به یک تهدید واقعی، تلاش برای کاهش مصرف انرژی و کاهش اتلاف انرژی در خانه و ادارات اهمیت روزافزونی یافته است. با کمی تغییر در خانه...
استفاده از پارچه استفاده از پارچه حداقل راه تصفیه آب است. بدین روش می توانید اغلب مواد جامد ناخالص و لارو حشرات را از آب جدا کنید. هر چه پارچه چند لایه تر و ضخیم تر باشد، تصفیه آب بهتر صورت...

نوفرست

اگر روزانه فقط 8 دقیقه به حمام بروید، در طول سال معادل 48 ساعت را در حمام سپری کرده‌اید. اما چه مقدار از آن اضافی است و چه آسیب‌هایی می‌تواند به شما وارد شود؟ قبض آب را فراموش کنید؛ آسیب‌ها...
اسنوپ داگ: این خواننده مشهور رپ، در سال ۲۰۰۹ به دین اسلام گروید و بعدها نامش را به اسنوپ شیر تغییر داد.   دیو چپل: کمدین مشهوری که در سال ۱۹۹۸ مسلمان شده است.   عزیز انصاری: کمدین مشهور که در خانواده ای مسلمان به دنیا آمده...
خوراکی های باعث بی خوابی : طبق یک پژوهش، نظرسنجی در مورد کم‌خوابی و بی‌خوابی که از بیش از ۱/۱ میلیون شرکت‌کننده به‌عمل آمد، نشان داد خوابِ کم‌تر از ۸ – ۷ ساعت به طور مداوم باعث افزایش شاخص توده‌ی بدنی...
اینکه چند کالری غذا می خوریم مهم است اما مسئله بسیار مهمتر از آن، این است که کالری های دریافتی مان از کجا می آیند. غذاهای کم کالری مانند کیک برنجی همچنان گرسنه نگهتان می دارد، اما پر کردن خود با...
عنوان اسلایدر
 • اقتصادی

 • نظر سنجی

  Sorry, there are no polls available at the moment.
 • بهره‌برداری از کارخانه سیمان باقران همزمان با دهه فجر

  بهره‌برداری از کارخانه سیمان باقران همزمان با دهه فجر

  کاهش ۷۰۰ هزار تومانی قیمت برخی خودروها پولی که برای جنگ ۸ ساله خرج کردیم به اندازه یک سوم کمک عربستان به صدام بود/ همدلی مردم، مهمترین دستاورد حادثه پلاسکو است چگونه در مصرف انرژی خانه و محل کار صرفه جویی کنیم عرضه؛ فرمول سری یک میلیونر اینترنتی (فصل اول/ بخش اول)
  گزارش تصویری - خانه و باغ
 • آخرین خبرها

 • موضوعات

 • اجتماعی

 • گالری